preloader
درمان باور نکردنی بیماری ها با طب سوزنی

برچسب: جوانسازی پوست با طب سوزنی

  • خانه
  • -
  • جوانسازی پوست با طب سوزنی
 درمان باور نکردنی بیماری ها با طب سوزنی

درمان باور نکردنی بیماری ها با طب سوزنی

علت اختلالات در اعضای بدن و بیماری ها طبق باورهای طب سنتی چین عبارت است از: بهم خوردن و نابسامانی انرژی حیاتی (چی) در ارگانها بدن و کانالهای انرژی(مریدینها) مربوطه که توام با ناهماهنگی (یین ویانگ) نیز می باشد .به…