انواع طب سوزنی

برچسب: انواع اکوپانچر

 انواع طب سوزنی

انواع طب سوزنی

یکی از قدیمی ترین روش های درمانی که میتوان قدمت آن را چند هزار سال دانست، طب سوزنی می باشد. تاثیرگذاری این روش بسیار بالا بوده و به هیچ وجه با روش های درمانی جدید و شیمیایی قابل مقایسه نخواهد…