استفاده از نقاط طب سوزنی گوش برای درمان بسیاری از بیماری‌ها

برچسب: اوریکولوتراپی

 استفاده از نقاط طب سوزنی گوش برای درمان بسیاری از بیماری‌ها

استفاده از نقاط طب سوزنی گوش برای درمان بسیاری از بیماری‌ها

طب سوزنی بیش از ۳۰۰۰ سال است که در جهان استفاده می‌شود و پیشینه آن به کشور چین بازمی‌گردد. میکروسیستم‌هایی که کشور چین استفاده می‌کند، می‌تواند انواع بیماری‌ها را درمان کند و دردها را تسکین بخشد. میکروسیستم‌های مختلفی در بدن…

 نقاط طب سوزنی گوش

نقاط طب سوزنی گوش

طب سوزنی بیش از ۳۰۰۰ سال است که در جهان استفاده می‌شود و پیشینه آن به کشور چین بازمی‌گردد. میکروسیستم‌هایی که کشور چین استفاده می‌کند، می‌تواند انواع بیماری‌ها را درمان کند و دردها را تسکین بخشد. میکروسیستم‌های مختلفی در بدن…