کاربرد طب سوزنی

برچسب: کاربرد اکوپانچر

 کاربرد طب سوزنی

کاربرد طب سوزنی

یکی از روش های درمانی که امروزه نام آن بسیار به گوش میخورد، استفاده از طب سوزنی می باشد. البته این روش درمانی مدت هاست مورد استفاده قرار میگیرد و میتوان قدمت  آن را ۲۰۰۰ سال پیش دانست. اما امروزه…